Wanneer er bloei onder de uitschieters is en er moet toch gesnoeid worden, doe dat dan met de hand. Qua tijd maakt het tussen de machine en met de hand geen verschil. Althans, met de hand is het om meerdere redenen sneller, wanneer je met de machine dezelfde kwaliteit wilt bereiken als met de hand. 

Met de hand blijft de onderlaag met jonge scheuten en de bloei zitten. De snoeiwonden blijven klein waardoor de planten beter gaan groeien en bloeien. Eventuele gaten groeien dan ook sneller dicht.

Met de machine gaat dat groffer en zijn de snoeiwonden ook groffer of zelfs scheef. Hierdoor duurt het langer voor er een herstel plaats vindt. Daarbij, de takken blijven vaak ook nog dicht. Daarmee krijgen de jonge scheuten niet genoeg licht en lijkt het bladerdek er minder vol uit te zien.

Bij het handsnoeien gaan takken meer horizontaal en meer verticaal staan. Zoals dat heet; de takken gaan open staan. Hierdoor krijg je een zachtere en een warmere vorm. De jonge scheuten komen meer tot hun recht waardoor het voller van blad lijkt. En het licht kan beter bij de jonge scheuten en de bloei komen. Hierdoor worden de groei en de bloei optimaal gestimuleerd.

snoeien 2

snoeien

 

snoeien 3

snoeien 4